Innovatie

Mijn werkelijke passie is innovatiemanagement en innovatiebeleid. Hoe maken we samen onze maatschappij innovatiever en hoe krijgen we nog betere en succesvollere ondernemingen. Over dit onderwerp schrijf ik heel regelmatig op dit blog. Ook ben ik veel 'virtueel' aanwezig op de linkedin groep Innovatie 2.0 - Community of Talents.

De meer dan 12-delige serie over innovatiemanagement en beleid staat hier:
deel 1 - kondratief en blue ocean strategy
deel 2 - product life cycles
deel 3 - voorlopig conclusies en leesvoer.
deel 4 - De boerensuper en agri-sector.
deel 5 - Waarom onderzoek niet gelijk is aan innovatie
deel 6 - Samenwerking en Open Innovatie
deel 7 - Creativiteit, kennis en informatiemanagement
deel 8 - Nederland innovatieland 3.0
deel 9 - raket en geen richting of andersom?
deel 10 - tijd en lengteschalen, emergentie.
deel 11 - Financiering van innovatieprojecten.
deel 12 - Begrippen en definities
deel 13 - Waarom onderzoek niet gelijk is aan innovatie II
deel 14 - Diensteninnovaties en Wat wil de klant nu eigenlijk?

Zoals je kan zien, zijn er nogal wat stukken maar half af (under construction)

Verder zal eerdaags een pamflet ontstaan met de titel "Nederland Innovatieland 3.0".
a. de eerste ideeen in 2009
b. Nederland Innovatieland 3.0 - aanzetje.
c. Nederland Innovatieland 3.0 - G.B.
d. Waarom subsidie zo gek nog niet is.
e. De (toekomstige) rol van Universiteiten.

Tenslotte schrijf ik regelmatig over de rol van de kennisinfrastructuur op innovatie.
1. de relatie tussen lage agri-prijzen en beleid.
2. Ook LEI correleert prijzen met beleid.
3. Hybride organisaties zoals TNO maar weer ontvlechten.
4. Innoveren is heruitvinden.
5. waarom niet al het onderzoek onderzoek is. (en deel II)
6. technologie is een logische evolutionaire stap.
7. De pot met goud, en hoe verder?
8. Ostwald vergroving in de praktijk.
9. TNO en de kapper
10. Geen innovatie zonder Motivatie
11. Een goed product heeft geen marketing nodig.
12. Het verschil tussen believers en mensen die ergens in geloven.
13. De werkelijke bottlenecks bij productlanceringen.
14. Innoveren op eigen kracht zonder universiteiten.
15. Emotion marketing & story telling - Seth Godin.
16. De angst voor verandering blokkeert & LED verlichting van Rob Baan
17. Eerst branden blussen dan pas fundamenteel oplossen.
18. Massa=kassa, innoveren in een red ocean hoe doe je dat? Tips!
19. Stimuleer diversiteit en geef pokon aan kleine plantjes.
20. Twijfel bij het concept "universiteit als economische motor"
21. @Tegenlicht, "er is geen beta tekort"

Nog even en ik kan dit blog sluiten :-) Harold van Garderen (TOP Innosense) doet goed werk:
1. Wat zijn nu eigenlijk diensten?
2. Innovatie, innoveren (enkele definities).
3. Het Cynefin Raamwerkt / complexiteitskunde.

Enkele voorstellen als onderdeel van Nederland Innovatieland 3.0
1- we gaan weer onderscheid maken tussen innovatie (iets nieuws succesvol op de markt zetten) en onderzoek (analyseren hoe iets in elkaar zit). Innovatie is een taak van ondernemers en bedrijven. Meer over het verschil tussen onderzoek, innovatie en ontwikkeling op deze pagina.
2- economisch gezien heb ik liever een innovatie-land (levert geld en werkgelegenheid op) dan een kennisland (want kost vooral geld). Let wel, minder dan 5% van de kennis komt uit NL, de rest uit de rest van de wereld. Jan Wouter Vasbinder geeft terecht aan dat er verschillende arena's zijn.
3- Liever search dan research. Het wiel opnieuw uitvinden is (maatschappelijk en zakelijk) dom. Minder van 3% van de wereldwijde kennis wordt opgebouwd in Nederland; je kan het ook omdraaien 97% van de ideeen en kennis zit in het buitenland. Ga op zoek.
4- Universiteiten gaan stoppen met derde geldstroom onderzoek. Eerste en tweede geldstromen worden weer groter. Universiteiten gaan zich alleen richten op (1) fundamenteel onderzoek, (2) excellent onderwijs. Universiteiten sluiten alle advies, consultancy, ontwerp en ontwikkelings BV's en stichtingen. Of markt OF privaat.
5- al het door de maatschappij betaalde onderzoek, rapportages maar ook modellen en ruwe data, wordt 100% weer vrij gegeven aan de maatschappij. Kortom publicatieplicht (en graag opensource, pdfje op het net). Geheimhouding is er niet meer bij. Dit is onderdeel van raw-data, open-data en open-source.
6- Octrooien van universiteiten worden openbaar geveild (taak voor agentschapNL), 30% van de opbrengst is voor de universiteit, de rest is voor de maatschappij. Een alternatief is om universiteiten alleen het recht te geven om licenties uit te geven, maar niet om tot een verkoop over te gaan.
7- Kennisinstellingen (TNO , DLO) gaan 100% privaat ZONDER basisfinanciering van de overheid. (uitgezonderd de onderdelen met een 100% maatschappelijke functie zoals bijvoorbeeld defensie).
8- we gaan kennis en innovatie als een 'markt' zien (uitgezonderd onze universiteiten). Het creëren van een level playing field is daarbij essentieel. Lees vooral Cie Cohen "markt en Overheid". hybride organisaties zijn two-face monsters
9- Onderzoeksopdrachten die de overheid uitgevoerd wil zien worden, worden openbaar aanbesteed (onderzoek is nu nog uitgesloten van Europese aanbestedingsregels). En dat geldt dan ook voor LNV :-) Kortom de overheid gaat onderzoek aanbesteden en gaat zich opstellen als launching costumier. Bijvoorbeeld via SBIR-regelingen (mits 100% volgens USA model).
10- elk bedrijf (groot of klein) krijgt een subsidieplafond van bijvoorbeeld maximaal 3.000.000 per jaar. Het exacte bedrag maakt me niet uit, wel dat er een maximum is. Vergelijk dit maar met het aftoppen van de hypotheekrenteaftrek van huizen boven bedrag X (dit zit er ook aan te komen)
11- Veel kleine projecten i.p.v. een paar grote. Liever 10x 500k dan 1x 5.000k. Kortom ga zaaien, er zullen altijd een paar bloemen opkomen. De zeer grote FES-achtige projecten zijn niet altijd even effectief en innovatie bevorderend.
12- meer lenen en minder geven (=subsidie). Een lening die omgezet wordt in een gift bij het behalen van doelen is ook mogelijk. En graag concrete tastbare doelen (papier is (te) geduldig). Overigens ben ik niet tegen subsidie.
13- Overheden gaan meer als (risiconemende) launching costumer optreden. (zie ook de discussie hier op linkedin Innovatie 2.0 - Community of Talents uit januari 2009).
14- Grote innovatiepatforms e.d, lopen m.b.t. thema's altijd achter de feiten aan. Innovatie is per definitie een ongrijpbaar en onstuurbaar proces (vergelijk het met de biologie en Darwin; "de best aangepaste overleeft").
15- We gaan over tot 1 centrale subsidie-instantie (AgentschapNL). Nederland is klein (en dus een grote regio in Europa), subsidiesverstrekken is echter wel een specialisme. Gemeentes en provincies gaan dus stoppen met deze activiteiten (of besteden het proces volledig uit bij de experts van AgentschapNL).
16- We gaan ons realiseren dat de kennis nu in de maatschappij zit. Experts zitten bij bedrijven, en al lang niet meer per definitie bij universiteiten en kennisinstellingen. (zie ook een eerder discussie hier op linkedin #Cot). Het gros van de ingenieurs, phd-studenten en ander hoger opgeleid personeel werkt in de maatschappij (kijk maar eens naar de CBS cijfers).
17- Design Doing. Practice what you preach. En nog beter you may only preach if you have practiced (met dank aan Harold van Garderen - Innosense)
18- de situatie van de kennis en innovatiesector is vergelijkbaar met die van de publieke omroepen. Op papier ziet het er leuk en vriendelijk uit, in de praktijk werkt het totaal niet.


Populaire posts van deze blog

In het Zonnetje gezet: Het gelijk (in mijn ogen) van Katans mening rondom voedingswetenschappen.

Ons eigen poep en pies kan onze wereld redden!

Nieuwe categorie Vleesalternatieven uit Ochtense fabriek