Posts

Posts uit 2016 tonen

Ik verwelkom het Dutch Food Initiative, maar nu ook doorpakken! Loslaten wat oud is, en in Open Innovatie de toekomst gaan maken.

Afbeelding
Op 30 september jl. is bekendgemaakt dat TNO voeding verhuist naar Wageningen en samen gaat met FBR (WUR). Het nieuwe centrum (sic!) heeft als voorlopige werktitel “Dutch Food Institute” en wordt het sluitstuk van de samenwerking tussen TNO, DLO-FBR en TIFN die in 2015 gestart is onder druk (of was het inspiratie) van de Topsector Agri&Food.  Volgens de persberichten gaan er ongeveer 50 TNO’ers over naar DLO en ik hoop dat er medewerking is van de OR van beide organisaties. Ik mag overigens geen DLO meer zeggen, want sinds kort is de naam omgeturnd naar Wageningen Research. Dit laatste lijkt logisch aangezien de universiteit Wageningen University heet. De samenwerkingsvorm WUR heeft overigens geen juridische status voor zover ik weet, maar dat zal ook niet lang op zich laten wachten.  Deze fusie (of neemt DLO eigenlijk TNO-Voeding over?) hangt al minstens 15 jaar in de lucht. Rond het jaar 2000 speelde deze gedachte al, en in de laatste 10 jaar zijn de plannen minstens eens pe

"Een beetje gif vaak niet erg”, ik kan me niet voorstellen dat professor Murk dit heeft gezegd.

Afbeelding
In de aanloop naar de eerste Foodlog cursus ("Food Interaction") wordt er  reclame gemaakt voor de verschillende sprekers en trainers.  Natuurlijk maak je geen reclame met een genuanceerde artikel en/of titel. Wil je opvallen dan maak je gebruik van prikkelende titels en teksten. Maar als ik mijn oud-WUR-collega professor Tinka Murk was dan zou ik niet snel geassocieerd willen worden met een stuk met de titel “Een beetje gif is niet erg”. Ik kan me werkelijk niet voorstellen dat Tinka dit heeft gezegd. Elke ingenieur die aan een (technische) universiteit een beta-opleiding heeft gevolgd weet dat de dosis bepaalt of iets ‘giftig’ is of niet . Dit laatste kennen we natuurlijk ook als de " Wet van Paracelsus” , een wet overigens waar best wel over gediscussieerd kan worden. Deze wet zegt immers niks over reversibele of irreversibele effecten, zegt niks over synergie tussen verschillende toxines, over lange termijn effecten (denk aan ophoping van toxines) of indirecte (secun

Voldoende beschikbaar en super lage prijzen zijn immers goed voor jou en mij ... ...

Afbeelding
Niets nieuws voor de insiders, maar toch een heldere uitleg van boerenleider (met “ei” en niet “ij”) waarom het voedselsysteem vast aan het lopen is. Mansholt heeft ons na de tweede wereldoorlog aan een systeem geholpen dat ervoor gezorgd heeft dat we veel en goedkoop eten hebben. Lang hebben we quota gehad, systemen van opkoop (denk aan boter en melkpoeder) waardoor een paar procent teveel aan productie uit de markt werd gehaald.In de laatste twintig jaar hebben we gezien dat – vooral in Nederland – de liberalisering ertoe geleid heeft dat er structureel 1-3% teveel gemaakt wordt. Nu vraag je je af, who care’s? Het resultaat van die paar procent teveel leidt (dit zou eigenlijk met “ij” geschreven moeten worden) tot prijzen die tientallen procenten lager zijn, veelal onder de kostprijs. De supermarktinkopers en de inkopers bij de Unilevers van deze wereld sourcen immers wereldwijd en door de enorme schaalvergroting ook in die sector zijn grote oligopolies ontstaan. De inkoopkracht

Tinkebell - SAVE OUR CHILDREN : De (ruw)fosfaat case is helemaal te vergelijken met de aardolie(case). Laten we daar dus nu alvast van gaan leren! 

Afbeelding
Wij leven in het penthouse van de piramide van Maslow, en in dit penthouse hebben we het voor elkaar gekregen dat eten goedkoper is dan ooit. Wellicht zelfs veel te goedkoop, we gooien immers veel weg (tot 40%) en echt duurzaam is dat dus niet. We halen tevens aardolie uit de grond voor onze energiebehoeftes, en om op grote schaal voedsel te produceren extraheren (= mijnbouw) we tevens op grote schaal ruw-fosfaat dat daarna wordt omgezet in kunstmest. Food-waste en de roep om biobrandstoffen vind ik daarom vreselijk. De mondiaal grootste uitdagingen zijn 1) teveel mensen, 2) teveel gebruik van energie/olie/gas, 3) beschikbaarheid van schoon drink- en irrigatiewater, 4) beschikbare landbouwgrond, 5) tekort aan fosfaat/kunstmest. Versie 4 van deze powerpoint is inmiddels door bijna 2000 personen bekeken. Een eerste analogie tussen aardolie en ruw-fosfaat is als volgt: Olie kan je beter omzetten in plastic dan te verbranden t.b.v. verwarmingen of transport (= auto’s). En je kunt beter

Tinkebell - SAVE OUR CHILDREN : Human Extinction By 2030? (de titel is te extreem natuurlijk).

Afbeelding
Super mooie animatie over olie, fosfaat en andere mineralen. Exponentieel groei kan niet; en ja daarom zijn er grenzen aan groei (zie daarom ook " belangrijkste video die je ooit zult zien "). Duurt 35 minuten, maar het is het half uurtje waard. Veel kijkplezier en laat je informeren en inspireren. PS de titel is een beetje te fors. Natuurlijk zijn wij mensen er nog in 2030. 

Daan Roosegaarde in het zonnetje gezet: “Niet ideeën hebben, maar het #doen, en de juiste uitvoering sturend op impact, daar gaat het om."

Afbeelding
Op mijn facebook pagina zag ik dat Daan Roosegaarde uit irritatie even uit het #collegetour interview gestapt was . Dat maakte me nieuwsgierig genoeg om ook maar even naar deze TV uitzending te kijken. Bijna het hele interview ging over een onderwerp dat ik mateloos interessant vind: innovatie, ideeën en #doen. Kortom Innovatiemanagement . Mijn grote held Schumpeter beschreef bijna vijftig jaar geleden al goed dat ideeën vaak een combinatie zijn van bestaande elementen, hij sprak niet voor niets over “ neue Kombinationen ”. Veel van mijn klanten en partners hebben maar weinig creativiteit in huis en zijn daarom altijd op zoek naar het ‘beste idee’. Best grappig, want ik denk dat er nu meer dan ooit een overvloed aan ideeën is. Google maar eens op internet, of verbind je met andere creatieve geesten: een grote lijst aan nieuwe ideeën is snel gevonden of geboren. Daar ligt het niet aan. Ik ben het wel helemaal eens met Daan Roosegaarde dat het daarom vrijwel alleen gaat over het #

Nu in 2016 begint de lente van de 6th Wave of Kondratieff ... ... denk ik - The Future of Food.

Afbeelding
Bijna 10 jaar geleden vroeg mijn kamergenoot Hans aan me “heb je wel eens gehoord van de cycli van Kondratieff ” , nu mijn antwoord was nee. Ik begreep achteraf dat het basis stof was op de HEAO economie. Maar ja, als Delftse ingenieur had ik die stof niet meegekregen tijdens de college’s. De beta in mijzelf was echter vanaf dag 1 gefascineerd door de gedachte dat er in onze economie en geschiedenis -vooral sinds het begin van de industriële revolutie- een ritme zit die aangejaagd wordt door uitvindingen en zakelijk uitrol van nieuwe technologieën. Ik ‘voelde’ dat moment dat er een crisis zou aankomen rond 2010 (stom het was 2008) en dat het intellectueel en zakelijk interessant zou zijn om me alvast te gaan verdiepen in de onderwerpen en thema’s van de 6e golf. De activiteiten en projecten die we binnen TOP, Holland Food Ventures en Food4Innovations in de laatste tien jaar hebben ontwikkeld, passen binnen deze nieuw golf. Natuurlijk heb ik geen glazen bol, toen al helemaal niet