Posts

Posts uit april, 2011 tonen

De Beetere jurk van Kim Feenstra bij Zorro

Afbeelding
Voor het OJAH team was het een volledige verrassing, maar de bilspleetjurk van Kim Feenstra was toch echt gemaakt van Beeter ! Ben erg trots op Wouter, Frank en Jeroen! Gaaf!

Mooi, consensus tussen Jaap Seidell, Frank van Berkum (drFrank) en Yneke Vocking. Nu aan de slag met JOGG en drFrankenCo

Afbeelding
Het blijft een lastig onderwerp: Overgewicht en obesitas . Op foodlog is er nu toch consensus tussen de experts over de oorzaak en de juiste aanpak. Jaap Seidell heeft om te beginnen een goede analsye gegeven van 'het probleem' (zie Tegenwicht ). Behandelend arts en bekende Nederlander Dr.Frank geeft aan dat bij zwaar zwaarlijvige (BMI > 30) snel afvallen echt nodig is. Yneke, Jaap en Frank geven allemaal aan dat na het afvallen begeleiding nodig is om niet terug te vallen naar een overgewichtsituatie (of te wel te jo-joen) (zie Dr. Frans zet strijd tegen dr. Frank voort ). Gelukkig is er inmiddels ook een zorgstandaard obesitas . Geen discussies dus meer **. Jaap geeft tevens aan dat we niet alleen individueel aandacht moeten geven maar ook lokaal aan de slag moeten gaan: JOGG (zie ook presentatie hieronder). Helemaal in lijn met systeemdenker Harold van Garderen . De zomer is weer begonnen, heerlijk. En nu allemaal aan de slag. Frank, Dick en ondergetekende hebben inmi

Wat varkenshouders 2.0, Groen-LNG voor vliegtuigen, Elektrische auto's en Mooie agrobusinessparken met elkaar gemeen hebben

Afbeelding
DEEL 1 Bestaat toeval? Soms denk ik van wel; vanochtend gunde ik mezelf een uurtje relaxen in het zonnetje. Lekker een bakje koffie, gebakken eitje ( dr Frank / Paleo ) en ondertussen wat lezen. Ik heb een hele stapel nog niet uitgepakte Elseviers, Technisch Weekbladen en ComputerTotalen liggen. Voor de verandering eens geen werk en voedsel(technologie). Ik zit nog geen half uur te lezen, en dan valt mijn oog op " Groen LNG strijdt tegen de gevestigde orde" . Mijn eerste reactie is "ja logisch, disruptieve vernieuwing komt altijd vanuit de 'flanken' en de gevestigde orde blokkeert, standaard lesje 'innovation management' " , enfin ik heb toch maar even verder gelezen. DEEL 2 Even 12 uur terug in de tijd. Gisterenavond begreep Dick Veermen me in de lijn "Mooi maken of mega verrommelen?" niet ( zie reactie Dick ). Deze Foodlog-lijn gaat over mooie agrobusinessparken , en dat deze maar gewoon neergezet moeten gaan worden in de Eem