Posts

Posts uit juni, 2016 tonen

Voldoende beschikbaar en super lage prijzen zijn immers goed voor jou en mij ... ...

Afbeelding
Niets nieuws voor de insiders, maar toch een heldere uitleg van boerenleider (met “ei” en niet “ij”) waarom het voedselsysteem vast aan het lopen is. Mansholt heeft ons na de tweede wereldoorlog aan een systeem geholpen dat ervoor gezorgd heeft dat we veel en goedkoop eten hebben. Lang hebben we quota gehad, systemen van opkoop (denk aan boter en melkpoeder) waardoor een paar procent teveel aan productie uit de markt werd gehaald.In de laatste twintig jaar hebben we gezien dat – vooral in Nederland – de liberalisering ertoe geleid heeft dat er structureel 1-3% teveel gemaakt wordt. Nu vraag je je af, who care’s? Het resultaat van die paar procent teveel leidt (dit zou eigenlijk met “ij” geschreven moeten worden) tot prijzen die tientallen procenten lager zijn, veelal onder de kostprijs. De supermarktinkopers en de inkopers bij de Unilevers van deze wereld sourcen immers wereldwijd en door de enorme schaalvergroting ook in die sector zijn grote oligopolies ontstaan. De inkoopkracht