Duurzaamheid in Food - een praktische aanpak (deel 3)

Dit artikel is een voortzetting van deel 2

Het model - de verdeelsleutels.
Zo tot nu toe was het recht toe recht aan. Verschillende indicatoren met elke een heldere en rationele set spelregels. Natuurlijk, zal het niet eenvoudig zijn om tot een consensus te komen over de criteria, maar het kan wel. Voorbeelden waar dat ook is gelukt zijn immers, biologisch, IKB en het sterrensysteem van de dierenbescherming. Maar hoe gaan we de verschillende indicatoren nu met elkaar vergelijken? De ene persoon vindt dier-vriendelijkheid belangrijk, en de ander (ikzelf) een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen (milieu). We zouden aan "de politiek" kunnen vragen, om hier een besluit in te nemen. Zelf geloof ik niet in deze optie, het duurt te lang en juist op dit onderwerp geloof ik wel in de wisdom of crowds.

Dit is volgens mij een gewoon keuze-probleem, experts, wetenschappers en consultants hebben hier wat mij betreft dan ook niets over te vertellen. De vraag aan het publiek is simpel : verdeel 100 punten over de 12 indicatoren. Vindt je alleen diervriendelijkheid belangrijk? Prima zet dan 100 punten in op indicator 6, ben je in eerste instantie voor een beter milieu? verdeel je punten dan over eerste vier categorieën. Deze meningen kunnen verzameld worden via een eenvoudige website; of het beheer hiervan bij een NGO kan komen te liggen weet ik niet. Waarom niet elke Nederlander jaarlijks de mogelijkheid geven om te stemmen met zijn/haar DIGID-code? Het resultaat is een histogram met scores voor de 'belangrijkheid' van elk van de indicatoren. Ik heb geprobeerd om een voorbeeldje te maken (het resultaat van heel veel stemmen) :Op basis van alle 'meningen' kunnen we nu de juiste verdeelsleutels gaan vaststellen. Hieronder zie je een grafiekje waarin de gemiddelde verdeelsleutelwaarde staat (=blauwe balk) en de standaarddeviatie (=zwarte verticale lijn) op basis van het stemgedrag van alle Nederlanders die jaarlijks hun mening hebben gedeeld.Zo dit was deel 3, de rest van het verhaal is te vinden in deel 4.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Pot met Goud en een discussie op CoT over innovatie(management)

GroenRechts - Eerste gedachten

Ons eigen poep en pies kan onze wereld redden!