Steun voor “oproep tot nieuw plan arbeidsmarkt” (en tevens oproep tot nieuw plan innovatiebeleid 2.0).

Zonet las ik in de Telegraaf een uitstekend stuk van Willem Vermeend en Rick van der Ploeg met de titel “Politiek mist beleid voor nieuwe arbeidsmarkt”. Ze hebben helemaal gelijk. Natuurlijk neemt de behoefte van bedrijven om meer flexwerkers toe (vraag); neemt parallel daaraan ook het aantal ZZP’ers toe (aanbod). Dit is overigens een ontwikkeling waar zelfs ik me als hightech ondernemer best zorgen over maak! Natuurlijk zullen we ook wereldwijd -dus ook in Nederland- door nog verdere digitaliseren, robotisering en automatisering de hoeveelheid mensenwerk zien gaan afnemen.

Wij leven ondertussen in de penthouse van de piramide van Maslow behoeven niet meer ‘efficiency’ en ‘goedkoper’, dus elke zoektocht naar goedkopere of minder risicovolle werkgelegenheid leidt in de toekomst naar minder, maar wel hoogst productievere en creatievere werkgelegenheid.

Ik roep daarom al jaren op dat een goed innovatiebeleid uiteindelijk dus een werkgelegenheidsbeleid is. Twee kanten van dezelfde medaille dus. Innovatie moet immers leiden tot (nieuwe) bedrijvigheid en deze nieuwe bedrijvigheid uiteindelijk dus tot meer banen in Nederland. Of op zijn minst moet goed innovatiebeleid voor het behoudt van werkgelegenheid zorgen. Ik zeg daarbij overigens heel bewust Trumpiaans: banen in Nederland voor Nederlanders.

Ik heb namelijk de sterke geloofsovertuiging dat ons landje in de toekomst alleen prettig, leuk en welvarend kan blijven als het gross van de volwassenen a) een nuttige dagbesteding heeft, b) in deze dagbesteding duurzame waarde creëert en c) die nuttige dagbesteding tot een inkomen leidt zodat deze volwassen persoon zichzelf en zijn gezin kan voorzien in hun behoeftes. Best een klassiek gedacht toch? 😉

Hoe mijn politieke kleur hiermee betittelt wordt, weet ik overigens niet. Zelf voel ik me groenrechts. Wat ik wel denk is dat ik Vermeend en Van der Ploeg erg verstandig vind met hun oproep vandaag in de Telegraaf. Hun oproep om tot een nieuw plan arbeidsbeleid lijkt me volkomen terecht, onze huidige politiek heeft weinig tot geen visie op dat vlak.

Koppel een dergelijk nieuw werkgelegenheidsbeleid dan ook maar gelijk aan een verstandig nieuwe innovatiebeleid gericht op ‘doeners’ van ‘echte duurzamen vernieuwing’ en ook ik ga dan de toekomst van Nederland weer mooi en rooskleurig zien.

Op Facebook en linkedin schreef ik dat als ik tijd zou hebben ik een iets langer blogje over dit onderwerp zou schrijven op http://ift.tt/2j66NsK en food4innovations.blog, in navolging van mijn in januari geüpdatet stukken (link1, link2, link3) over de randvoorwaarden van goed en modern innovatiebeleid. Bij deze is deze belofte uitgevoerd.


Reacties

Populaire posts van deze blog

Pot met Goud en een discussie op CoT over innovatie(management)

GroenRechts - Eerste gedachten

Ons eigen poep en pies kan onze wereld redden!