Ik ben absoluut tegen de vorming van een ministerie van Voedsel. Door reorganiseren en onszelf klaar maken voor de toekomst is een betere strategie.Zeven jaar geleden namen onze volksvertegenwoordigers een zeer verstandig besluit door geen Ministerie van LNV meer te willen hebben. Er kwam wel nog een staatssecretaris die onder de minister van EZ viel (valt). Dit besluit was in mijn ogen erg logisch en rationeel: landbouw is immers vooral een economische sector en onderwerpen als milieu en gezondheid horen bij een ander ministerie thuis. Gezondheid zit gelukkig al bij VWS (al mag er natuurlijk meer nadruk liggen op preventie en gezonde voeding bij dat ministerie).
De logische vervolgstappen bij een volgend verkiezingsrond is om door te reorganiseren:
  1. NVWA + RIVM + RIKILT dienen gefuseerd te worden tot 1 dienst die valt onder VWS.
  2. WUR weer opsplitsen in een Universiteit en DLO. DLO fuseert daarna met TNO, maar blijft onder EZ. Op termijn wordt DLO+TNO opgesplitst in een nuttige R&D overheidsdienst en een volledig privaat gedeelte zonder directe financieel steun van de maatschappij.
  3. De Wageningen Universiteit komt bestuurlijk onder het miniserie van Onderwijs (net als alle andere universiteiten in Nederland).
  4. Voorlopig mag Landbouw van mij nog een staatsecretaris krijgen maar met als enige functie het economische perspectief van de sector te bewaken (en dus o.a. lobby in Brussel). Verder niks.
Dit lijkt me de enige juiste rationele denkroute. Een andere richting is immers vooral lobby en politiek.
Maar wat schets nu mijn verbazing? Er is een lobby opgang gekomen welke pleit voor een Ministerie van Voedsel (of Voeding). Vaak komt dit idee vanuit de landbouwwereld of WUR. Voedsel is iets van zeer complexe ketens. De realiteit is dat boeren zelden hun producten rechtstreeks aan consument leveren (het zijn immers vooral grondstof producenten), de realiteit is ook dat consumenten voor 80% hun voedsel bij supermarkten kopen. En dat niet kennis maar slimme (machine)technologie een export product is. Machines en software dus. Neen, een ministerie van Voedsel wensen is een onzalig en onzinnig voorstel in mijn ogen.
In een complexe wereld is een eenvoudig ministerieel systeem met goede scheiding der machten een must have. 
Ik ben dus sterk voor een heldere scheiding functies:
a) (Preventieve) gezondheid & voedselveiligheid.
b) Productie/handel/technologie (business).
c) Een schoon milieu, gezonde omgeving en diervriendelijkheid.
Deze scheiding zou de enige juiste basis kunnen zijn voor toekomstige ministeries. Simpel.
We  zouden moeten ophouden met politiek bedrijven op dit niveau, en we moeten vooral blijven werken aan Nederland als innovatieland. Nieuwe bedrijven, nieuwe werkgelegenheid en nieuwe elan.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Ons eigen poep en pies kan onze wereld redden!

Pot met Goud en een discussie op CoT over innovatie(management)

Jan Peter van Doorn: Een goed product heeft geen marketing nodig