Duurzaamheid

In 2009 heb ik een serie geschreven met de titel: Voeding en duurzaamheid.
1. deel 1 - introductie van een lastig onderwerp
2. deel 2 - meer dan 12 indicatoren
3. deel 3 - Verdeelsleutels en mySustainibility
4. deel 4 - duurzaamheidsscore
5. deel 5 - wel of geen logo?
6. deel 6 - leesvoer over duurzaamheid en voeding.
7. deel 7 - de streepjescode scanner.
8. deel 8 - Kijk of het klopt & de kloppende keuken.
9. deel 9 - Duurzaamheid en de 5 mondiale uitdagingen.

Andere artikelen over voeding en duurzaamheid staan hier:
1. Duurzaamheid en voeding: wat leesvoer.
2. Gesleep met vis is niet duurzaam.
3. Mondiale emissie van CO2 en lezing van Bill Gates.
4. Verschillende soorten Cradle 2 Cradle
5. Groenrechts (of toch groen progressief liberaal?)
6. Is de vleeseter de nieuwe roker?
7. Aantal mensen op aarde dat gevoed kan worden (& deel2)
8. Eerst branden blussen dan pas fundamenteel oplossen.
9. Biologisch afbreekbaar plastic (keuringsdienst van Waarde).
10. Varkenshouders 2.0, elektrische auto's en groen-LNG
11. Dick Veerman in het zonnetje : duurzaamheid is een verdelingsvraagstuk
12. Buxton index, verschillende processen hebben verschillende tijdschalen.
12. de belangrijkste video die je ooit zult zien (Bartlett)

Op foodlog (debat) zijn ook veel interessante discussie te vinden over duurzaamheid:
a. Maak mensen rijker, dan komen er minder.
b. Zolang we poep en pies weg spoelen hoeven we ook niet biologisch te eten.
c. Siebinga's vlees en voedseltax
d. we weten best wat duurzaam is.
e. is voedsel een maatschappelijk dienst?
f. overheid moet ingrijpen in vleesconsumptie
g. Nieuwe Kamervragen nodig over ‘duurzame’ catering
h. Ik ga in algen - mest & algen & Beeter
i. Ons eigen poep en pies kan de wereld redden.
j. Hoeveel mensen kan de aarde voeden? (BBC docu).
k. Een belangrijk artikel m.b.t. wilskeuzes op foodlog : Hoeveel leven wilt u per kg?
l. Hoe wordt de marge verdeeld en waarom oplossingen niet van groot komen.
m. Duurzaam is wat anders

Populaire posts van deze blog

Food inc. en de discussie op Foodlog over ons eetsysteem

stadslandbouw - een leerzaam en illustratief TED filmpje

In het Zonnetje gezet: Het gelijk (in mijn ogen) van Katans mening rondom voedingswetenschappen.