Koolstofdioxide en opwarming. De link tussen energie en voeding volgt over enkele weken.

In het eerste jaar van mijn studie Scheikundige technologie (TU-Delft) ben ik geraakt door een vak met de naam Chemie & Samenleving. (gegeven door dr. Saul Lemkowitz, ik ben later studentassistent bij hem geworden). In dat vak werd stilgestaan op het effect van ons handelen op onze omgeving. Natuurlijk ging het ook over veiligheid, maar een belangrijk gedeelte van het vak ging over toxicologie (korte en lange termijn effecten) en over het milieu (ozonlaag, zure regen en natuurlijk opwarming vd aarde).

Mijn passie voor voeding en gezondheid -specifiek micro-nutriënten- kan ik terugleiden op de inzichten van toxicologie en biotechnologie (enzymkunde, microbiologie). Ook mijn maatschappelijke interesse in duurzaamheid (inclusief LCA's en problematiek van koolstofdioxide) heeft een basis gekregen in de eerste jaren van mijn studie. En natuurlijk ook de inspiratie voor de serie over duurzaamheid en Kijk of het klopt - de kloppende keuken.

Al enkele maanden staan er enkele conceptartikelen klaar over de relatie duurzaamheid en voeding en specifiek vlees-consumptie. Zogauw mijn fysieke gesteldheid het toelaat, zal ik deze artikelen afmaken en publiceren. Bij TOP investeren we heel erg bewust in duurzame electricity based technologies (kijk ook op www.top-bv.nl). Niet alleen pascalisatie, maar ook PEF, EMAP/MAP en milde verhittingstechnologieën zoals MW/RF horen bij ons technologiemandje. Minder energie per activiteit of handeling EN de mogelijkheid om hernieuwbare energie zoals wind of zon als bron te gebruiken, is een integraal onderdeel van onze bedrijfsfilosofie.

De totale emissie van koolstofdioxide hangt namelijk af van:
- Het aantal mensen op onze wereld (P = people)
- De consumptie per persoon (S = services per person)
- Energie verbruik per consumptie (E = energy per service)
- Koolstofdioxide per energie (C = CO2 per unit of energy)

Zelf probeer ik het altijd simpel te verwoorden. Zolang we C (= koolstofatomen) uit de grond halen en in de lucht achterhalen als CO2 (koolstofdioxide), zijn we onduurzaam bezig. Voorbeelden van C uit de grond zijn : aardgas, olie. humuslagen uit tropische wouden. Bill Gates heeft zonet een TED-lezing gegeven waar ook hij ingaat op bovenstaande factoren. Zijn stelling is, dat we moeten proberen de emissie van CO2 naar 0 te brengen. Ik ben dat met hem eens; en de knoppen waar we aan kunnen draaien zijn dus P, S, E en/of C. Alle beetjes helpen, DE oplossing bestaat derhalve niet. Enfin, eerst maar even de TED-lezing bekijken:Nu we toch op TED zitten, ik kan iedereen ook de lezingen van Al Gore aanraden. Via deze link, zijn zijn lezingen te vinden. Afgelopen weken is er weer veel gedoe geweest over IPCC. Ik denk dat deze wetenschappers met alle goede bedoelingen handelen, alleen communicatief niet zo handig zijn geweest. Zelf hanteer ik het voorzorgsprincipe, we mogen niet zomaar olie en gas dat- in miljoenen jaren is gevormd- in 100 jaar uit de aarde halen en in onze atmosfeer als CO2 deponeren. Hoe sterk of hoe zwak het verband met opwarming ook is.

Zoals aangegeven heb ik enkele concept stukken klaar liggen die meer ingaan op de relatie klimaat en voeding. Uit het rapport How Low Can We Go (p.12, WWF, zie ook foodlog), komt het volgende plaatje waarin te zien is hoe de grote CO2-bronnen zijn verdeeld (hou er rekening mee dat methaan en stikstofoxide sterkere broeikasgassen zijn dan CO2). Ik moet bekennen dat ik zelf nog wat vragen heb over het plaatje, maar ik denk dat de grote lijnen wel kloppen. Zoals jullie zien, is voedsel een belangrijke 'source' van CO2 in onze atmosfeer.Aanvulling 24 Juli 2010
Het Lei heeft een rapport geschreven met de titel: “Links between energy and food markets”. Het is een mooi overzichtsrapport over energieverbruik mondiaal en de link met productie van voedsel.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Food inc. en de discussie op Foodlog over ons eetsysteem

stadslandbouw - een leerzaam en illustratief TED filmpje

In het Zonnetje gezet: Het gelijk (in mijn ogen) van Katans mening rondom voedingswetenschappen.