Mooi, consensus tussen Jaap Seidell, Frank van Berkum (drFrank) en Yneke Vocking. Nu aan de slag met JOGG en drFrankenCo

Het blijft een lastig onderwerp: Overgewicht en obesitas.

Op foodlog is er nu toch consensus tussen de experts over de oorzaak en de juiste aanpak. Jaap Seidell heeft om te beginnen een goede analsye gegeven van 'het probleem' (zie Tegenwicht). Behandelend arts en bekende Nederlander Dr.Frank geeft aan dat bij zwaar zwaarlijvige (BMI > 30) snel afvallen echt nodig is. Yneke, Jaap en Frank geven allemaal aan dat na het afvallen begeleiding nodig is om niet terug te vallen naar een overgewichtsituatie (of te wel te jo-joen) (zie Dr. Frans zet strijd tegen dr. Frank voort). Gelukkig is er inmiddels ook een zorgstandaard obesitas. Geen discussies dus meer **.

Jaap geeft tevens aan dat we niet alleen individueel aandacht moeten geven maar ook lokaal aan de slag moeten gaan: JOGG (zie ook presentatie hieronder). Helemaal in lijn met systeemdenker Harold van Garderen. De zomer is weer begonnen, heerlijk. En nu allemaal aan de slag. Frank, Dick en ondergetekende hebben inmiddels een nieuwe webkrant gelanceerd: www.drfrankenco.nl.


Tenslotte: ik heb de indruk dat er vaak een semantische discussie is tussen:
A- dieet
B- voedingspatroon.
Taal technisch zijn dit waarschijnlijk synoniemen, terwijl ik denk dat 'de gewone' Nederlander op straat bij een dieet denkt aan 'afvallen'. In het Engels is 'voedingspatroon' immers 'diet'. Voor de duidelijkheid: er bestaan geen gezonde of ongezonde producten, wel gezonde of ongezonde voedingspatronen.


** of is er misschien toch nog wel wat discussie mogelijk over paleo en fructose. En hoe gaat de vete aflopen tussen FranS en FranK? Frans Kok doet immers wel heel gemakkelijk door te stellen dat afvallen betekent 'gewoon goed eten en bewegen'.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Ons eigen poep en pies kan onze wereld redden!

Pot met Goud en een discussie op CoT over innovatie(management)

Jan Peter van Doorn: Een goed product heeft geen marketing nodig