Zeg het Tim Berners-Lee en Ton Zijlstra na: Raw Data Now!

Ton Zijlstra van interdependend thoughts is een ambasadeur van open data (zie zijn post van zijn eigen blog hieronder). Nog specifieker hij staat voor Open Raw Data. Ik deel zijn oproep 100%, alle ruwe data (mits niet privacy gevoelig) door de maatschappij (=overheid en overheidsorganisaties) zouden volledige vrij en gratis beschikbaar moeten zijn. Deze oproep lijkt op die van Herbert Blankenstein over de publieke omroep, en van mij zelf in het kader van Nederland Innovatieland 3.0.

Ton Zijlstra -zie zijn slides op slideshare-werkt aan projecten rondom open data en open raw data, zijn stelling is dat alle data van onze overheid volledig gratis en voor niets op het web gezet zou moeten worden. Dus alle data van het kadaster, die van CBS, CBP en alle andere overheidsorganisaties. Zelf vind ik dat alle onderzoeksrapportages van TNO en WUR en alle onderzoeken doe door onze overheid zijn uitbesteed bij derden (als opdracht) ook volledig geopenbaard moeten worden (#NLI30). Herbert vindt dat we alle programma's die door de publieke omroep zijn gemaakt met belastingcenten vrij op het web gezet moeten worden, zodat we kunnen kijken wanneer wij dat willen.

In alle gevallen volgen we een heel simpel principe. Van reeds door de maatschappij/overheid betaalde informatie en (ruwe) data betekent dat deze ook het eigendom is van de maatschappij. En eigendom van de maatschapppij betekent dat de informatie en data ook gratis beschikbaar moeten zijn voor prive personen, bedrijven en organisaties. Deze laatste groep mag hiermee dan doen wat ze willen.


Zeg het voort : Open Data & Raw Data Now!

Open Data Nederland
Zou het niet prachtig zijn als we al publieke overheidsinformatie en databestanden als burgers op een effectievere manier kunnen benaderen? Zodat we er vervolgens toepassingen bij kunnen maken die voor onszelf en anderen nuttig en bruikbaar zijn? Dat is de achtergrond van een gepassioneerd verhaal als dat van Hans Rosling tot tweemaal op de TED conferentie hield (video 1, video 2), dat hij vervolgens op Gapminder vorm gaf. Dat is ook de reden dat de Britse overheid de site Show Us a Better Way in het leven riep, om ideeën te verzamelen rond hergebruik van overheidsdata. We hebben tenslotte zelf betaald voor het verzamelen van de gegevens, en ze zijn openbaar, dus waarom kunnen we er niet zelf ook op een nuttige manier gebruik van maken?

Dat zou inderdaad prachtig zijn, en daarom heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken mij en James Burke van Lifesized gevraagd in de komende 3 maanden enkele aansprekende voorbeelden van overheidsdata op een verantwoorde manier te ontsluiten voor het bredere publiek (met een API, eenvoudige tools, en goede voorbeelden). Tegelijkertijd brengen we het Nederlandse 'landschap' van mogelijk te ontsluiten databronnen bij de overheid, de daarbij betrokken overheden en personen, in kaart, samen met de ideeën, wensen en behoeften die er over data-ontsluiting al onder de burgers leven. Ook komt er een handreiking voor ambtenaren over hoe overheidsinformatie op een goede manier kan worden ontsloten. Dit alles in het kader van het bredere programma Open Overheid.

Wat zou jij willen dat er aan gegevens beschikbaar was, zodat je die kunt hergebruiken in je eigen mash-ups? Of wat zijn toepassingen die je graag zou zien, waarvoor openbare gegevens van de overheid bruikbaar zijn, als ze maar in het juiste format beschikbaar waren? Welke ideeën heb je zelf over hoe overheidsdata beter gebruikt kan worden? Welke voorbeelden ken je al die je erg aanspreken? Dat zou ik graag van je horen. Ik hoop namelijk dat we ook zichtbaar kunnen maken dat er wel degelijk behoefte is aan goed toegankelijke databronnen bij de overheid.

Heb je zelf tips, ideeën, of opmerkingen bij dit project? Laat het me dan vooral horen! Reageer op deze blogposting, of stuur me een e-mail.

3 reacties hier en 0 reacties elders | permalink
(door Ton Zijlstra op January 13, 2009 11:16 AM)

Reacties

Populaire posts van deze blog

Ons eigen poep en pies kan onze wereld redden!

Pot met Goud en een discussie op CoT over innovatie(management)

Jan Peter van Doorn: Een goed product heeft geen marketing nodig